Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009 dinsdag 24 november 2009

Ledenvergadering 26 november

Op de ledenvergadering van donderdag 26 november 2009, zullen we het verkiezingsprogramma 2010 - 2014 vaststellen, en de uitslag van de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen 2010 bekend maken.De AAV vindt plaats in stadscafé De Observant in de zaal op de eerste verdieping (boven het cafédeel) en begint om 19:30 uur. …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 november 2009

Concept verkiezingsprogramma 2010 – 2014

Het concept-verkiezingsprogramma van de programmacommissie is aan de leden van D66 Amersfoort aangeboden. Dit concept verkiezingsprogramma zal worden behandeld en in definitieve vorm worden vastgesteld in de ledenvergadering van donderdag 26 november.Ieder lid kan vanaf heden tot en met vrijdag 13 november 20 uur amendementen (= wijzigingsvoorstellen) of moties…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 september 2009
Inhoud centraal bij D66 Amersfoort

Inhoud centraal bij D66 Amersfoort

Op dinsdag 22 september jongstleden hebben de leden van D66 Amersfoort met elkaar het concept verkiezingsprogramma 2010-2014 besproken. In vijf groepen van zo'n 8 personen werd gediscussieerd over thema's als bereikbaarheid, stimuleren van de economische ontwikkeling, wijkontwikkeling, duurzaamheid en een open democratie in Amersfoort. Er werden vele creatieve ideeën en oplossingen voor problemen door…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 september 2009

Stel je kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010

Je kunt je als betalend lid van D66 kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. De hele procedure hiervoor staat hier vermeld.Denk er daarom eens goed over na, je kan ook nog een oriënterend gesprek hiertoe aangaan met onze voorzitter, Jacob Lamminga. Maar er is natuurlijk

Bekijk nieuwsbericht

D66 Grootste Partij in Amersfoort

Fantastisch nieuws! Bij de verkiezingen van 4 juni heeft D66 15,2% van de stemmen gehaald. Hiermee zitten we ruim boven het landelijk gemiddelde. Uitslag van 4 juni in Amersfoort:  D66 15% CDA 14% PVV 13% Groen Links  13% PvdA 12% VVD 11% ChristenUnie-SGP 9% SP 7% Partij voor de Dieren  3% Bron: www.amersfoort.nl…

Bekijk nieuwsbericht