Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene afdelingsvergadering – 30 november

Donderdag, 30 november 2017 in Amersfoort

De algemene afdelingsvergadering staat open voor iedereen en is met name bedoeld voor de leden van D66 om de lokale ontwikkelingen te kunnen bespreken van de afdeling in Amersfoort.

Op donderdag 30 november vindt de volgende algemene afdelingsvergadering van D66 Amersfoort plaats.

Stukken

n.n.b.

Agenda

Om zorg te dragen voor tijdige verstrekking van benodigde stukken en informatie aan alle leden van de afdeling, vraagt het afdelingsbestuur elk lid die voornemens is voorstellen, amendementen en/of moties in te dienen betreffende de agenda en agendapunten, deze uiterlijk één week (7 dagen) voor aanvang van de AAV bij het bestuur aan te dragen via secretaris@d66amersfoort.nl.

n.n.b.

30 november

20:00 uur

n.n.b.