Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene afdelingsvergadering – 30 november

Donderdag, 30 november 2017 in Amersfoort

De algemene afdelingsvergadering staat open voor iedereen en is met name bedoeld voor de leden van D66 om de lokale ontwikkelingen te kunnen bespreken van de afdeling in Amersfoort.

Op donderdag 30 november vindt de volgende algemene afdelingsvergadering van D66 Amersfoort plaats.

Vaststelling van zowel het verkiezingsprogramma als het bekendmaken van de definitieve stemlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, staan centraal tijdens deze algemene afdelingsvergadering. Eveneens bespreken we de begroting en nemen we afscheid van ons gewaardeerde bestuurslid Carola Vlooswijk.

Stukken

Verslag AAV 12 oktober 2017 (PDF)
Meerjarenbegroting 2017-2022 (PDF)
Amendement afdelingsreglement (PDF)
Advies bestuur op amendement afdelingsreglement (PDF)

Agenda

Om zorg te dragen voor tijdige verstrekking van benodigde stukken en informatie aan alle leden van de afdeling, vraagt het afdelingsbestuur elk lid die voornemens is voorstellen, amendementen en/of moties in te dienen betreffende de agenda en agendapunten, deze uiterlijk één week (7 dagen) voor aanvang van de AAV bij het bestuur aan te dragen via secretaris@d66amersfoort.nl.

1. Opening & vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige AAV
4. Amendement afdelingsreglement
5. Amendementen verkiezingsprogramma
6. Pauze
7. Behandeling meerjarenbegroting
8. Mededeling Bertien Houwing
9. Afscheid Carola Vlooswijk
10. Presentatie kandidatenlijst GRVK18
11. Afsluiting & borrel

30 november

20:00 uur

Mercure Hotel
De Nieuwe Poort 20
Amersfoort