Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroepen

Werkgroepen

In de werkgroepen kunnen leden met een bepaalde interesse/expertise de fractie en wethouders op tal van beleidsterreinen ondersteunen.

Amersfoort Groen

Fractie

De fractieleden die namens D66 plaats nemen in de gemeenteraad van Amersfoort.

Wethouders

De door D66 aangedragen wethouders in Amersfoort.

Algemene Afdelingsvergadering

Bestuur

De bestuursleden faciliteren en ondersteunen de fractie en de afdeling van D66 in Amersfoort.

D66 speldje

Ereleden

Deze leden zijn om speciale redenen aangesteld als erelid van de Amersfoortse afdeling van D66.

Iet Jager

Historie

Een overzicht van de ontwikkeling van D66 Amersfoort.