Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures

Bestuur zoekt versterking

Het bestuur van D66 Amersfoort is voornemens het bestuur te verbreden met een lid/leden die mee kunnen denken over alle soorten onderwerpen die langs komen bij het bestuur. Het bestuur zoekt een algemeen bestuurslid, maar ook een lid met focus op communicatie. Lees hier de vacature.

D66 Amersfoort zoekt ook een secretaris. Lees hier meer over de openstaande vacature.

Aanmelden voor de bestuursfuncties kan tot 17 oktober 24:00 uur. Bij het versturen van de vergaderstukken van de eerstvolgende AAV maakt het bestuur de naam/namen van de kandidaat/kandidaten voor de functies bekend. Tijdens de vergadering houdt de kandidaat een korte pitch van 3 minuten en is er de gelegenheid voor leden om vragen te stellen. Bij de AAV worden de kandidaten gepresenteerd en kan er door de AAV gestemd worden.

Leden campagneteam

D66 Amersfoort zoekt leden voor het campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Wil jij meedenken en meewerken aan de beste campagne voor Amersfoort? Neem dan contact op via secretaris@d66amersfoort.nl.

Meedenken over het verkiezingsprogramma

De verkiezingsprogrammacommissie coördineert de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma. De tien werkgroepen hebben inmiddels teksten voor hun onderwerp aangeleverd. Het verkiezingsprogramma wordt op dit moment geredigeerd tot één geheel. Heb je nog input voor het verkiezingsprogramma? Neem dan contact op met Akke Albada via secretaris@d66amersfoort.nl

Kandidaat stellen voor gemeenteraadsverkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zal aan de leden van D66 woonachtig in de gemeente Amersfoort per nieuwsbrief gevraagd zal worden wie zich kandidaat wil stellen voor de raad. De deadline hiervoor zal in het najaar 2021 zijn. Kandidaten moeten op die datum minstens een jaar onafgebroken lid van D66 zijn. Van alle kandidaten wordt verwacht dat zij actief campagne gaan voeren. Lees hier meer over het proces om raadslid te worden.

Oriëntatie

Overweeg jij politiek actief te worden voor D66, je kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 of zou je weleens wat voor onze afdeling willen doen? Maar, twijfel je nog, heb je vragen, vind je het lastig om contact op te nemen of weet je niet wie je moet benaderen, dan kan ons lid Bertien Houwing misschien iets voor je betekenen. Vraag gerust een vrijblijvend, oriënterend gesprek aan Bertien@d66amersfoort.nl

Bertien is sinds medio negentiger jaren actief voor D66 en heeft sinds die tijd verschillende bestuursfuncties gehad, verder zat ze in de gemeenteraad van Amersfoort en was ze gedurende vier jaar in Amersfoort wethouder met onder meer onderwijs, cultuur, diversiteit en regionale samenwerking in haar portefeuille.

Sinds medio 2018 heeft Bertien geen officiële functie meer maar blijft ze politiek betrokken. Zo is ze bijv. ambassadeur van het Els Borstnetwerk in de regio Amersfoort. Daarom heeft het bestuur haar gevraagd voor de rol van vraagbaak, ondersteuner, vertrouwenspersoon voor leden die overwegen actief te worden en daarover in contact willen komen met een ervaringsdeskundige die enerzijds nog goed op de hoogte van de actuele politiek/bestuurlijke situatie en anderzijds veel ervaring heeft met afdelingszaken.

Je kunt Bertien bereiken via Bertien@d66amersfoort.nl of 06-10956009.

Als je nog andere vragen hebt kun je ook altijd met de voorzitter van D66 Amersfoort contact zoeken: Bart Huydts, bhuydts@kpnmail.nl of  06-51348076.

Laatst gewijzigd op 20 september 2021