Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingscommissie

De verkiezingscommissie heeft tot taak om op onpartijdige wijze de goede voortgang tot de verkiezingen te verzorgen. De verkiezingscommissie van D66 Amersfoort voor de gemeenteraadverkiezingen 2022 bestaat uit de volgende leden:

  • Jaap van Dijk (voorzitter)
  • Isabel Zijp
  • Erik Dolfing (bestuurslid)

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een verkiezingscommissie komen voort uit de statuten en het huishoudelijk reglement. De verkiezingscommissie:
• Adviseert het bestuur omtrent procedures en tijdpaden en doet daartoe suggesties.
• Bepaalt tijdens ledenvergaderingen en e-voting welke leden stemrecht hebben, verzorgt de stemming
en deelt de uitslag mee aan het bestuur en leden.
• Draagt zorg voor een tijdige en juiste aanlevering van de kandidatenlijst bij het hoofdstembureau van
de gemeente of provincie.

Laatst gewijzigd op 16 juni 2021