Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroepen verkiezingsprogramma

De verkiezingsprogrammacommissie coördineert de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 (GR2022). Deze commissie is in september 2020 gestart na goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering. De leden van de verkiezingsprogrammacommissie zijn Akke Albada (voorzitter), Kisten Mik, Henk Pijper, Rachel Poldermans, Mariska Denayere, Laura Kox en Simone Melis. Op de volgende deelgebieden hebben werkgroepen na uitvoerige discussies teksten opgesteld over waar we voor staan en waar we naar toe willen werken als D66 Amersfoort.

Jeugdhulp en onderwijs

 • Kirsten Mik
 • Laura Kox
 • Rachel Poldermans
 • Nicole Huttenhuis
 • Henk Pijper

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Martijn Oldenhave
 • Chris Mooijweer
 • Simone Melis

Economie

 • Simone Melis
 • Niels Haverkort
 • Bart Huydts

Democratisering en participatie

 • Henk Pijper
 • Laura Kox
 • Kirsten Mik

Leven lang leren

 • Rachel Poldermans
 • Laura Kox
 • Henk Pijper

Duurzaamheid

 • Wytse Dassen
 • Chris Mooijweer

WMO en zorg

 • Akke Albada
 • Carly Banas

Cultuur

 • Tyas Bijlholt
 • Bart Huydts

Sport

 • Marjolein Perdok
 • Daïm Boscart
 • Peter Sigger
 • Rachel Poldermans
 • Albert Jan Thomassen

Financiën

 • Rajesh Balgobind
 • Inge van Dorsser
 • Akke Albada

Redactie verkiezingsprogramma

 • Mariska Denayere
 • Astrid Karsten
 • Akke Albada

Laatst gewijzigd op 23 november 2021