Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroepen

De verkiezingsprogrammacommissie coördineert de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 (GR2022). Deze commissie is in september 2020 gestart na goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering. De leden van de verkiezingsprogrammacommissie zijn Kisten Mik, Laura Kox, Henk Pijper, Akke Albada en Rachel Poldermans. Op deelgebieden starten steeds meer werkgroepen om de discussie te voeren over waar we voor staan en waar we naar toe willen werken als D66 Amersfoort. De volgende werkgroepen zijn gestart.

Interesse om ook mee te denken? We zoeken onder andere nog leden die mee willen denken op de onderwerpen duurzaamheid, WMO en zorg voor ouderen, cultuur en privacy en ethiek. Heb je interesse? Neem dan contact op met Akke Albada via secretaris@d66amersfoort.nl

Jeugdhulp en onderwijs

 • Kirsten Mik
 • Laura Kox
 • Rachel Poldermans
 • Henk Pijper

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Martijn Oldenhave
 • Chris Mooijweer
 • Simone Melis

Economie

 • Simone Melis
 • Niels Haverkort
 • Bart Huydts

Sport

 • Marjolein Perdok
 • Daïm Boscart
 • Peter Sigger
 • Rachel Poldermans

Democratisering en participatie

 • Henk Pijper
 • Laura Kox
 • Kirsten Mik

Leven lang leren

 • Rachel Poldermans
 • Laura Kox
 • Henk Pijper

Duurzaamheid

Laatst gewijzigd op 14 januari 2021