Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouders

Namens D66 Amersfoort zitten er twee wethouders in het college. Het college wordt gevormd door D66, GroenLinks, VVD en ChristenUnie.

In het coalitie akkoord 2018-2022 met als onderwerp “Samen aan de slag voor duurzame groei” staan de visie en ambitie van het college omschreven. Deze kunt u hier downloaden: Coalitieakkoord Amersfoort 2018-2022

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijkse besluiten. Alle stukken met uitgebreide informatie vindt u terug op de website van de gemeente Amersfoort: https://amersfoort.notubiz.nl/

Willem-Jan Stegeman

Willem-Jan Stegeman

Wethouder Amersfoort (D66)

Fatma Koser Kaya

Fatma Koser Kaya

Wethouder Amersfoort (D66)