Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verslag algemene afdelingsvergadering 13 februari 2014

Inhoud

  1. Opening
  2. Verslag AAV 28 november jl.
  3. Financieel jaarverslag + decharge penningmeester
  4. (Her)benoeming penningmeester
  5. Voorstel motie Congres 100 (Gabino Dorigo)
  6. Update campagne Gemeenteraadsverkiezingen
  7. Sluiting & borrel
Gepubliceerd op 05-09-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018