Steun ons en help Nederland vooruit

Amersfoort maken we samen

Goed bestuur begint met draagvlak van de inwoners voor wat de overheid doet. We zien een betrouwbare overheid als een gemeente die haar beleid baseert op feiten, inwoners en private partijen gelijk en consequent behandelt en haar rol oppakt in de bescherming van haar inwoners. De gemeente dient op een open en transparante manier te communiceren met haar inwoners. De roep om bestuurlijke hervormingen wordt steeds luider, activiteiten op het gebied van vernieuwing van de lokale democratie steeds talrijker. De vele burgerinitiatieven hebben al duidelijk gemaakt dat inwoners bereid zijn om mee te denken, maar het is er tot nu toe onvoldoende van gekomen om hen ook mee te laten beslissen. En die stap wil D66 de komende raadsperiode zetten.

De representatieve democratie is de leidende regeringsvorm in Nederland. Er wordt gelukkig steeds meer aandacht besteed aan de participatie van inwoners. D66 vindt het van groot belang om besluiten die inwoners treffen ook daadwerkelijk met de inwoners te nemen. Dat betekent dat zij vanaf het begin betrokken worden bij het proces. Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de Groenvisie in Amersfoort. Ook ’Starten voor de start’ en ’Het goede gesprek‘ zijn waardevolle werkwijzen die we willen continueren. In de komende raadsperiode willen wij verder gaan met nieuwe manieren van werken. We juichen experimenten om samen met inwoners tot goede besluiten te komen toe, zoals een gelote burgerraad. We willen inwoners niet alleen beter informeren over de inkomsten en uitgaven van de gemeente, maar hen ook betrekken bij de totstandkoming van dergelijke documenten. Door een systeem van participatief begroten of een burgerbegroting kunnen we bedrijven en inwoners invloed en zeggenschap geven over de prioriteiten van de gemeente.

Jongeren geven we zelf de ruimte om een organisatievorm te vinden om te experimenteren met het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over onderwerpen die hen aangaan. De inzet van projecten waarbij jongeren kunnen participeren in de raad kan daarbij helpen. Dat leert jongeren intensief samen te werken en vergroot de kennis van jongeren over het besturen van de stad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018