Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur voor iedereen

Cultuur voegt waarde toe aan de ontwikkeling van het individu en aan de samenleving als geheel. Cultuur zorgt voor levendigheid en verbinding, maar is ook een economische motor voor de stad. Deze maatschappelijke en economische waarde van cultuur is van essentieel belang voor de stad en daar staat D66 voor. Naast het huidige beleid van subsidieverstrekking willen we meer investeren in cultuur door meer te faciliteren en extra ruimte te maken voor cultureel ondernemerschap. Investeringen in onze basisvoorzieningen zijn nodig, zoals bij het Eemhuis, dat de functie van kenniscentrum gaat vervullen met Bibliotheek Eemland, Archief Eemland en Scholen in de Kunst. Dit kenniscentrum kan daarnaast in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het UWV zorgen dat mensen een levenlang kunnen leren. Hierdoor kunnen talenten tot bloei komen, nieuwe inzichten tot stand komen en mensen zich voorbereiden op nieuwe kansen die zich aandienen op de arbeidsmarkt. We willen mooie, extra evenementen die zorgen voor verbinding en levendigheid.

Amersfoort is een stad met een prachtig middeleeuws centrum en een breed aanbod van kunst en cultuur. Voor D66 geldt dat het cultuuraanbod van Amersfoort een stadse allure krijgt met (boven)regionale uitstraling: breed en toegankelijk, voor alle inwoners, met verschillende behoeftes. Voor alle doelgroepen dient er iets te zijn: van art movie tot club, van spectaculaire experimentele evenementen tot klassieke kunst en erfgoed. Dat culturele aanbod kunnen we alleen samen met de inwoners ontwikkelen, zodat het bijdraagt aan de economische levendigheid in de stad. Dat geldt niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken.

Amersfoort ontwikkelt met haar cultureel aanbod een steeds grotere aantrekkingskracht op mensen van buiten de stad. Mensen uit de regio komen hier om te winkelen of uit te gaan. Maar ook (inter)nationaal staat Amersfoort op de kaart, met evenementen als Amersfoort Jazz, Dias Latinos, Into the Woods en Spoffin. Deze bezoekers brengen niet alleen meer levendigheid, ze leveren ook een bijdrage aan de lokale economie. Dat kan worden versterkt door op het gebied van toerisme en recreatie meer ambitie te tonen, meer budget voor een betere citymarketing van de stad vrij te maken en een intensievere afstemming met Utrecht en Amsterdam. Om deze groei in het culturele aanbod te bereiken, voor zowel bewoners als bezoekers, wil D66 niet investeren in een nieuw groot gebouw, maar enerzijds bestaande goed functionerende culturele organisaties versterken, zodat er meer ruimte is voor een diverser culturele programmering en anderzijds een innovatiebudget vrijmaken. Dit Innovatiebudget stimuleert gesubsidieerde culturele instellingen en organisaties om nieuwe projecten op te zetten samen met cultuurmakers, kunstenaars en andere instanties om daardoor een breder, ander publiek te bereiken en/of in te zetten op toepassing van e-cultuur in de kunsten. D66 wil het Rietveldpaviljoen een permanente culturele invulling geven met een bovenregionale uitstraling.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018