Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuurvisie

D66 onderschrijft de cultuurvisie met een focus op en ruimte voor cultuurmakers, zoals autonome kunstenaars en theatermakers. Om voldoende ruimte beschikbaar te blijven stellen voor sociaalmaatschappelijke en culturele initiatieven die onvoldoende middelen hebben om commercieel vastgoed te huren, dient het beleid om het gemeentelijk vastgoed af te stoten aangepast te worden. We willen dat de gemeente samen met sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven beleid gaat ontwikkelen om hen aan passende huisvesting te helpen, bijvoorbeeld via erfpachtconstructies voor maatschappelijk vastgoed.

Het bredere aanbod kan ook zichtbaarder worden door organisaties qua marketing meer met elkaar te verbinden. Het historisch centrum, Mondriaanhuis, Dierenpark Amersfoort en het nabij gelegen Nationaal Militair Museum in Soesterberg zijn trekkers, maar het is de vraag of zij elkaar versterken. We willen niet alleen verbinding tussen culturele instellingen creëren, maar hen ook belonen voor die samenwerking. D66 Amersfoort is voor verdere professionalisering van de subsidieverstrekking aan alle culturele partijen, met betere informatievoorziening en controle via visitatie bij structureel gesubsidieerde partijen.

We zien voor de gemeente een regiefunctie als het gaat om de organisatie van festivals en culturele evenementen. Samen met de Serviceorganisatie Evenementen kan de gemeente de verbinding leggen tussen organisaties en ondernemers om een gelijkmatig aanbod van activiteiten en festivals over het jaar en door de hele stad te realiseren. In dat kader stellen we voor om de jaarlijkse bijeenkomsten van Investeren in cultuur en kunst draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. 14 evenementenorganisaties, horeca en andere betrokkenen zo te organiseren dat het gericht is op samenwerking om zo een samenhangende programmering voor het volgende culturele seizoen te realiseren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018