Steun ons en help Nederland vooruit

Gezond en veilig opgroeien

Ieder kind verdient het om gezond en veilig op te groeien. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen en jongeren. D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden: iedereen mag in Amersfoort zijn wie ze zijn.

D66 verwacht van de gemeente dat ze zich inzet om partijen bij elkaar te brengen en constant kijkt naar hoe ze de kwaliteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering kan verbeteren. D66 staat een integrale aanpak voor en wil dat dit leidt tot een bundeling van expertises en een versterking van de specialistische jeugdhulp aan huis, waardoor uiteindelijk jongeren met problemen langer een onderdeel van onze samenleving kunnen blijven. Bij voorkeur heeft het wijkteam hierbij de regierol. Een van de onderdelen hiervan is de versterking van de specialistische jeugdhulp aan huis.

Een ander punt van aandacht is de kwaliteit en toegankelijkheid van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en jeugdpsychiatrie en het terugdringen van de wachtlijsten. Eén van de eerste stappen daarin is de versterking van de samenwerking tussen JGGZ, specialistische hulp in de regio, wijkteams, huisartsen en scholen. Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling werken de wijkteams standaard samen met Veilig Thuis Midden Nederland.

Jeugdhulp stopt als jongeren 18 worden. Dankzij D66 zorgt de gemeente Amersfoort al vóór het bereiken van hun achttiende levensjaar dat ze ook daarna niet uit het zicht raken. Om te voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden, kunnen zij ook na hun 18e verjaardag ondersteuning krijgen richting zelfstandigheid, waarbij de afstemming tussen organisaties wat betreft regelingen verbeterd wordt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018