Steun ons en help Nederland vooruit

Goede zorg wanneer het nodig is

De aanpassingen in de huishoudelijke hulp hebben veel gevraagd van de aandacht en zorg aan kwetsbare Amersfoorters. Zorgmedewerkers hebben steeds minder tijd voor de aandacht en signalering. Aandacht voor kwetsbaren is vaak het enige sociale contact van de dag. Nog minder aandacht mag niet leiden tot eenzame Amersfoorters. D66 wil (via een pilot) zorgverlenende instanties uren geven, die ingezet kunnen worden voor dat beetje extra aandacht.

Door problemen bespreekbaar te maken en laagdrempelige toegang tot hulp te creƫren wil D66 het stigma rond psychische hulp tegengaan. Door tijdige ondersteuning voorkomen we zwaardere problemen. Dit vraagt dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk en omgeving van mensen wordt georganiseerd, in samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteams. De privacy staat hierbij voorop.

D66 wil meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het in onze huidige samenleving vaak ingewikkeld om te begrijpen wat er gebeurt, om plannen te maken en afspraken na te komen. Ook zijn er soms problemen met lezen en schrijven. Deze mensen worden vaak niet als mensen met een verstandelijke beperking herkend en komen daarom niet in aanmerking voor hulp. D66 wil dat de gemeente en organisaties meer kennis opdoen over mensen met een licht verstandelijke beperking, over wat ze wel en niet kunnen en hoe we ze beter kunnen signaleren. D66 wil dat mensen met een licht verstandelijke beperking mee kunnen blijven doen, door ruimte en tijd te bieden bij loketten en instanties. Waar nodig krijgen ze extra uitleg en ondersteuning.

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen Amersfoorters meer regie nemen over de hulp die zij nodig hebben. D66 wil dat de gemeente bewoners proactiever informeert en ondersteunt wanneer zij willen kiezen voor een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft. Het PGB is daarbij een vast onderdeel in de afweging die hulpvragers maken voor zorgondersteuning.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018