Steun ons en help Nederland vooruit

Investeren in sporten en beweging is meer dan gezond

Voor D66 is een goed sportklimaat belangrijk. Amersfoort kent veel breedtesport. We zien steeds meer sportende ouderen en steeds meer sporters in de buitenlucht. De looprondjes, die de vorige raadsperiode in verschillende wijken gerealiseerd zijn, worden goed gebruikt. We vinden dat breedtesport voor iedereen toegankelijk is door een goede sportinfrastructuur die evenredig over de wijken gespreid is. Bijvoorbeeld door outdoor fitnesslocaties te maken met fitnesstoestellen op strategische plekken in de wijken. In het moderne zwembad Amerena willen wij dat ook (inter)nationale topsportwedstrijden georganiseerd gaan worden. Waar mogelijk zullen we initiatieven ondersteunen. Sporten heeft nog een belangrijke taak in onze stad. Het zorgt voor verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden. Wij zullen ook op dit vlak initiatieven steunen waar nodig.

D66 vraagt extra aandacht voor sport en spel voor Amersfoorters met een fysieke en/of psychische beperking. We willen dat de gemeente sportverenigingen ondersteunt bij het oplossen van technische problemen die de aangepaste sport in de weg zitten. Het stimuleren van aangepaste sport en het verwijzen daarheen is een belangrijke taak van de gemeente en kan onder andere via buurtsportcoaches en wijkteams plaatsvinden.

Extra aandacht vragen we ook voor kinderen in relatie tot sport. D66 vindt dat elk kind zou moeten kunnen sporten, daarom zien we mogelijkheden voor gratis kennismaking met diverse sporten via het Jeugdsportfonds en de basisscholen. Basisscholen hebben een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun leerlingen, zowel door gezonde voeding te stimuleren als door sportonderwijs te geven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018