Steun ons en help Nederland vooruit

Kaderstellende rol versterken

D66 staat voor een open en beschaafd politiek debat. We willen de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren. Dat doen we met een verstandig en doordacht verkiezingsprogramma, kundige kandidaten voor de D66-fractie, een verbeterde ondersteuning door de griffie en een open en beschaafd politiek debat in en buiten de raad. We vinden dat de huidige werkwijze van de Raad de kaderstellende rol van de raad beperkt. Teveel en te vaak gaat het over ad hoc onderwerpen en niet over de kaders voor een beleidsveld. We roepen alle gekozen fracties op om bij het begin van de raadsperiode samen met de griffie te bepalen hoe de kaderstellende rol meer inhoud gegeven kan worden. Daarbij hoort een heroverweging van de huidige werkwijze van de gemeenteraad en de rol van het presidium.

We willen geen afrekencultuur, maar verantwoordelijkheidsbesef voor goed en betrouwbaar bestuur. Als er ergens in het functioneren van de overheid iets fout gaat, willen we daar niet automatisch op afrekenen, maar leren van de gemaakte fouten. Het vertrek van de wethouder brengt de oplossing niet altijd dichterbij. Aan aantoonbaar verwijtbaar handelen zijn natuurlijk consequenties verbonden

Laatst gewijzigd op 22 november 2018