Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor ieder kind

D66 investeert in kansen voor iedereen. Ons uitgangspunt is dat ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen. D66 is zich ervan bewust dat niet ieder kind hetzelfde is en dat onderwijs makkelijk toegankelijk behoort te zijn, zodat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Er is extra aandacht nodig voor kinderen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat ouders en onderwijsvernieuwers de ruimte krijgen om, na een kwalitatieve toetsing, een school in te richten op basis van een andere richting dan de klassieke. D66 wil middelen vrijmaken indien scholen als zwak worden beoordeeld om hen te helpen te verbeteren, zodat kinderen niet de dupe worden van zwakke scholen.

Wat ons betreft mag geen enkel kind achterstanden oplopen. Wij willen dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand extra ondersteund of gestimuleerd kunnen worden met voorschoolse of vroegschoolse educatie. D66 is voorstander van integratie van voorschoolse educatie in de kinderopvang en vroegschoolse educatie in het basisonderwijs.

Ons uitgangspunt is dat elk kind de beste begeleiding krijgt. Het integrale beleid zoals geformuleerd in het uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs willen we daarom voortzetten. Blijvende aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg is nodig om problemen te voorkomen. Indien een kind extra hulp nodig heeft is het belangrijk dat het Ieder kind moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het beste onderwijs voor ieder kind. 20 passend onderwijs aansluit op de (jeugd)zorg. Het is de taak van de gemeente hier voldoende toezicht op te houden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018