Steun ons en help Nederland vooruit

Een leven vol kansen voor jongeren door goed onderwijs

Onderwijs is meer dan enkel het opdoen van kennis en vaardigheden: het gaat er ook om te ontdekken wie je bent en wat je wilt en om te leren samenleven met elkaar. Om samenleven en samenwerken tussen jongeren te versterken kan de gemeente scholen stimuleren samen activiteiten te ondernemen.

D66 is van mening dat school niet de enige plek is om te leren en is daarom voorstander van brede 7-tot-7-scholen, waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht kunnen. Daar kunnen kinderen zich verder ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en natuur. Dit willen we realiseren door nauwe samenwerkingen tussen scholen, zorg, voor- en naschoolse opvang, sport- en cultuurinstellingen en welzijnswerk. Zo fungeert de school als een ontmoetingsplaats in de buurt. De gemeente speelt daarbij een ondersteunende rol, door contacten te leggen en hulp te bieden om de samenwerking goed te laten verlopen. We verwachten dat de samenwerking op het gebied van huisvesting (doordecentralisatie) ertoe leidt dat scholen ook op deze gebieden gaan samenwerken en kennis uitwisselen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018