Steun ons en help Nederland vooruit

OZB, vervangingsinvesteringen en kosten sociaal domein

In de afgelopen raadsperiode zijn de eerste maatregelen genomen om voor die vervangingsinvesteringen gelden vrij te maken. Hiermee gaan we door om het voorzieningenniveau dat past bij deze stad op peil te houden. We willen niet opnieuw in een financiële crisis belanden. Daarom willen we de OZB koppelen aan het nationale prijsindexcijfer. We kiezen voor het nationale prijsindexcijfer, omdat ook de kosten van de gemeente daarmee jaarlijks stijgen. Zo kunnen we de kwaliteiten van de stad en haar leefomgeving op peil houden.

De Cultuursector heeft onder impuls van D66 extra gelden gekregen. De incidentele gelden uit het coalitieakkoord voor economische ontwikkeling zijn structureel gemaakt en duurzaamheid, innovatie en onderwijs staan op de gemeentelijke agenda met substantiële bedragen. Daar zijn we als D66 best trots op. De renovatie van het stadhuis voor de realisatie van een Huis van de Stad, het nieuwe zwembad, Amerena en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de wijken kosten de komende tientallen jaren veel geld. Dat vraagt om een degelijk financieel beleid zoals wij dat ook de afgelopen jaren steeds hebben geëist.

We willen dat de gemeentelijke uitgaven in het sociaal domein op korte termijn inzichtelijk worden. Een VNG-rapport noemde de decentralisaties ’sturen in het donker‘, door onvoldoende zicht op basale informatie, zoals cliëntenaantallen en kosten van de gedecentraliseerde taken. Dit hangt samen met de financiële huishouding van menig zorgaanbieder die nog niet optimaal is, waardoor facturen zeer laat bij de gemeente binnenkomen. De gemeente dient hier samen met de zorgaanbieders aan te gaan werken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018