Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking

Veel taken van het rijk zijn gedecentraliseerd, waardoor afstemming met buurgemeenten, de regio en stad en provincie Utrecht noodzakelijk is, bijvoorbeeld via de Economic Board Utrecht en het Cultuurpact. We zien Amersfoort hierin als een centrumgemeente met een verantwoordelijkheid voor de omliggende plaatsen. Om democratische besluitvorming te blijven garanderen, is het bestuur in Nederland eigenlijk aan een grondige herziening toe, maar dat proces verloopt geleidelijk.

De raad moet bij bovenregionale opgaven haar kaderstellende rol kunnen vervullen. Daarmee bedoelen we dat de raad tijdig en volwaardig kan aangeven wat zij belangrijk vindt voor vraagstukken die Amersfoort met andere gemeenten en/of provincies afspreekt. We vinden het belangrijk dat we bij het aangaan van deze nieuwe samenwerkingen niet meteen teruggrijpen op controle vanwege de nieuwigheid, maar de samenwerking inrichten op basis van eigenaarschap van de betrokken partijen. Daarom willen we experimenteren met bijvoorbeeld een raadscommissie Verbonden Partijen of raadslidrapporteurs om de democratische controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden te vergroten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018