Steun ons en help Nederland vooruit

Regiovisie

D66 vindt het belangrijk om samen met onze buurgemeenten en de provincie tot een visie te komen voor onze regio. Deze regiovisie is belangrijk voor de ontwikkelingen op talrijke gebieden, zoals energie (windenergie en zonnepanelen/-velden), woningbouw, economie, onderwijs, het sociaal domein, jeugdzorg, bereikbaarheid en digitalisering. Er kan meer samenhang in de regio ontstaan als het contact met de buurgemeenten versterkt wordt. Daarin zoeken we de overeenkomsten, in plaats van onze verschillen te benadrukken. . Hier zijn goede voorbeelden van in Nederland, zoals de werkwijze in het U10 of het Drechtsteden model.

De Economic Board Utrecht is volgens D66 een belangrijke partner voor de gemeente Amersfoort. Met elkaar kunnen we synergie genereren als vraagstukken op de terreinen als de economie, cultuur, recreatie, werkgelegenheid, innovatiekracht of bouwen van woningen aan de orde zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018