Steun ons en help Nederland vooruit

Revolverend fonds

We zien mogelijkheden om meer gebruik te maken van revolverende fondsen in plaats van eenmalige of structurele subsidieverstrekking. We zien die mogelijkheden niet alleen voor milieuprojecten, maar ook voor ondernemerschap in cultuur. Een revolverend fonds dwingt de ontvangers om de activiteiten zo te ontwikkelen dat na een ondersteuning in de opstartfase de activiteit zelfvoorzienend wordt. Met de retour ontvangen gelden kunnen we weer nieuwe activiteiten ontwikkelen. Als de gemeente het mogelijk maakt om gronden in erfpacht uit te geven, kan ze zo maatschappelijke functies een plek te geven in de stad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018