Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte om betaalbaar te wonen

D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen om in Amersfoort te wonen. Dat betekent dat we het scheef wonen willen verminderen en de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Iedereen die een passende woning zoekt zou er volgens D66 één moeten kunnen vinden, niemand Amersfoort, een stad waarin iedereen mee kan doen en discriminatie wordt aangepakt. Meer regie nemen over het inburgeringtraject van statushouders. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er voldoende aanbod van koop- en huurwoningen is, ook van de sociale en middeldure huurwoningen. Met ruimte voor dat type woningen bij nieuwbouwprojecten kunnen we de doorstroming bevorderen, met blijvende aandacht voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast willen we een goede verdeling van woningen in de regio. Amersfoort is een stad met relatief veel jonge inwoners. Om aantrekkelijk te blijven voor jongeren, ouderen en jonge gezinnen is een voldoende, passend en betaalbaar woningaanbod vereist, dat aansluit op de vraag. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het bevorderen van levensbestendig bouwen.

Door de schaarste aan grond gaan we ook kijken naar innovatieve hoogbouw, inbreiding en de transformatie van kantoren tot woningen, bijvoorbeeld in de Hoef-West. In de Hoef-West denken we aan het verder integreren van wonen, werken en studeren. D66 wil dat de Kop van Isselt zich kan ontwikkelen tot een woon- en werkgebied, waarmee het aansluit op de Nieuwe Stad. Bij inbreiding willen we dat er voldoende groen behouden blijven, evenals bij de buurt passende voorzieningen. De kaders daarvoor dienen in een nieuwe Woonvisie te worden vastgelegd.

D66 verwacht van ontwikkelaars dat ze zich inspannen om omwonenden en andere betrokkenen vooraf invloed te geven op de plannen, zodat dit beter gedragen worden. Een dergelijk inspraakproces kan niet zonder duidelijke kwaliteitseisen vooraf. We willen dat de gemeente een integrale waardeafweging maakt op basis van de Omgevingsvisie met de ruimtelijke kwaliteit als maatstaf. D66 wil geen woningbouw in Hoogland-West, Elisabeth-Groen, Vathorst-Noord en Stoutenburg-Noord. Dit zijn verbindingszones tussen omliggende natuurgebieden, zoals Arkemheem, Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei richting de Veluwe. D66 wil deze waardevolle natuurgebieden in stand houden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018