Steun ons en help Nederland vooruit

Samen gezond en vitaal ouder worden

Het aantal 65-plussers neemt ook in Amersfoort toe. Ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte blijven tegenwoordig langer thuis wonen. D66 biedt hen de mogelijkheid om een gezond en actief leven te blijven leiden in hun eigen omgeving. D66 vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor hun wensen bij de vraag naar zorg en ondersteuning.

D66 is voor goede afstemming tussen thuishulp en wijkverpleging als aanbieders en gemeente en zorgverzekeraars als financiers om de eerstelijnszorg te versterken en de tweedelijnszorg te verlichten. Zo kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en vermindert het de druk op de eerste hulp in het ziekenhuis.

Preventieve gezondheidszorg bij ouderen is gericht op het voorkómen van kwetsbaarheid, het voorkómen van ziekten en complicaties van ziekten bij oudere mensen en het faciliteren van sport- en beweegprogramma’s. D66 staat een integrale visie voor waarbij de gemeente Amersfoort samen met ouderen en anderen relevante partijen beleid ontwikkelt vanuit preventie, zorg, welzijn en wonen. D66 denkt daarbij ook aan een ombudsfunctie voor ouderen, die met een integraal team voor preventieve ouderenzorg werkt. D66 wil dat Amersfoort ook op het gebied van preventieve interventies op alle domeinen van ouderenzorg (de individuele lichamelijke en psychische gezondheid, de sociale omgeving en de woonomgeving) maatwerk levert samen met de GGD, sport- of welzijnsorganisaties.

D66 wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen – ook met jongere generaties. In Amersfoort zijn er veel voorzieningen voor ouderen, maar regelingen zijn vaak onvoldoende bekend bij ouderen en er worden hoge drempels ervaren. Hier hebben de wijkteams en InDeBuurt033 een belangrijke rol. We willen ouderen specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering. We willen ook dat de gemeente de meeste kwetsbare en eenzame ouderen – met en zonder beperking – weet te bereiken met een passend aanbod voor voldoende zorg en ondersteuning; keuzevrijheid voor senioren op redelijke fysieke afstand is erg belangrijk.

Als het aan D66 ligt stimuleert en faciliteert de gemeente slimme woonoplossingen om voldoende woningen flexibel en levensloopgeschikt te maken, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-generatiewoningen met veel ruimte voor initiatief van bewoners, slimme zorgtechnologie en digitale gezondheidsoplossingen (e-health).

Langer thuis kunnen wonen houdt in dat woningen toegankelijk gemaakt worden voor rollators en rolstoelen. Tevens is het belangrijk dat als seniorenwoningen worden gerealiseerd, deze zoveel mogelijk gesitueerd zijn dichtbij voor ouderen belangrijke voorzieningen.

Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veel baat bij hulp en bezoek van vrijwilligers. Er is meer informatie en ondersteuning nodig voor vrijwilligers die mensen met dementie helpen. We willen stimuleren dat professionals en bewoners dementie herkennen en experimenteren met dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, waarin professionals en vrijwilligers samenwerken. Ook voor dementerende Amersfoorters is het van belang dat ze zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving met toegepaste voorzieningen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018