Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerken maakt sterker

Amersfoort is rijk aan culturele instellingen, musea en organisaties die zich inzetten voor cultuur en vrijetijdseconomie. Maar er is ruimte voor en behoefte aan meer. Zo wil D66 meer kunst in de openbare ruimte realiseren en mogelijkheden creëren voor nieuwe kunst- en cultuurinitiatieven. Niet meer van hetzelfde, wel anders en voor diverse doelgroepen. Het cultureel ondernemerschap kan verder worden gestimuleerd door een netwerk te creëren tussen organisaties die zich met cultuur bezighouden, om zo een aanvullend en onderscheidend aanbod te creëren. Door organisaties te verbinden en te committeren aan maatschappelijke doelen of vanuit gezamenlijke thema’s met elkaar en de stad te laten werken. We willen meer werken aan natuurlijke samenwerkingsverbanden die elkaar versterken, waarin ook andere culturen een plek krijgen.

Met nationale festiviteiten wil D66 dat Amersfoort meer ambitie toont. Koningsnacht en Koningsdag hoeven we niet te beperken tot een leuke kleedjesmarkt en naast de herdenkingen op 4 mei kunnen we in Amersfoort ook een bevrijdingsfestival gebruiken om op 5 mei onze vrijheid te vieren

Laatst gewijzigd op 22 november 2018