Steun ons en help Nederland vooruit

Stadshart aantrekkelijker maken

Het stadshart van Amersfoort kent veel historische panden en grachten waar veel bezoek op af komt. Dit krachtige stadshart willen we behouden en beter op de kaart zetten. Dat kan door het verbeteren van de verbinding Zelfstandige professionals (ZP’ers) worden gekoesterd. Zij bieden bijzondere kennis en innoverend vermogen. Inzetten op een opleidingscampus zorg & welzijn, gezonde voeding en e-health. 16 met het stationsgebied naar het stadshart, waardoor mensen die het station uitlopen zich meteen welkom voelen in de stad en de weg weten te vinden naar het centrum. Daarbij is één van de mogelijkheden het verplaatsen van de fietsparkeerplaatsen. We hebben de ambitie het stadshart nog aantrekkelijker te maken door structureel meer geld voor het leef- en beleefklimaat uit te trekken. De binnenstad zelf kan wat D66 betreft een fikse opknapbeurt gebruiken, door vaker te reinigen en straatmeubilair en groen toe te voegen, bijvoorbeeld door het aanplanten van extra bomen en via groene muren. We kunnen achterstallig onderhoud aan straatstenen, straatmeubilair en scheve of kapotte lantaarnpalen voorkomen en afvalscheiding stimuleren door betere afvalbakken. Zo kunnen we de beleving van het straatklimaat in de binnenstad verbeteren.

Op verschillende plekken in de stad worden op dit moment plannen ontwikkeld die gevolgen hebben voor het Stadshart zoals de Kop van Isselt, Nieuwe Stad en Nieuwe Poort. Vanuit een visie voor het Stadshart kan de gemeente een meerjarig perspectief opstellen om inzichtelijk te maken wat wanneer waar uitgevoerd zal worden.

Door te investeren in het aangezicht en het onderhoud van openbare zaken, met name in het stadshart, voorkomen we versnippering van de detailhandel. Consumenten kopen steeds meer online. Ook traditionele winkels spelen hier op in, door producten online aan te bieden. Zij kunnen echter tegen regelgeving aanlopen die hen verbiedt hun magazijn te gebruiken voor internetverkoop. D66 wil deze winkeliers tegemoet komen, door soepel om te gaan met bestemmingen of het via een paraplubestemmingsplan te regelen. Door te experimenteren met functievermenging kunnen we de winkelleegstand aanpakken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. D66 wil leegstand ook oplossen door flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te saneren. Op die manier stimuleren we aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden. Dat is in het belang van inwoners en ondernemers.

Er kan nog meer gebruik gemaakt worden van de kennis en expertise van de ondernemers en het MKB over de promotie en verbetering van het stadshart. Zij kunnen concrete plannen mee-ontwikkelen en adviseren over de mogelijkheden om de bestaande kwaliteit en het ondernemingsklimaat van de binnenstad te versterken. Met een substantiële vergroting van de gemeentelijke bijdrage aan het ondernemingsfonds kunnen we de slagkracht van samenwerkende ondernemers en organisaties voor het stadshart vergroten. Zo biedt het ondernemingsfonds meer financiële ruimte voor nieuwe ideeën en zorgt het voor innovatiekracht. We zien hier een actief accountmanagement voor de gemeente weggelegd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018