Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid in de buurt krijgt hoge prioriteit

We vinden het belangrijk dat gevoelens van onrust serieus worden genomen, maar weigeren ons te laten leiden door angst. Voor D66 is preventie het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol door te zorgen voor schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns. Een nette omgeving draagt bij aan de vermindering van criminaliteit, vandalisme en overlast. D66 is van mening dat veiligheid in de buurt begint, samen met de buren en de fysieke aanwezigheid van wijkagenten. Camera’s kunnen daarbij helpen, maar dwingen geen gevoel van veiligheid af. We verwachten een zorgvuldige afweging tussen privacy en veiligheid bij het inzetten van cameratoezicht.

D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijke legalisering van softdrugs. We kunnen daarmee de overlast en criminaliteit die gepaard gaan met illegale wietteelt tegengaan en de controleerbaarheid in het kader van de volksgezondheid verhogen. Regulering van wietteelt en softdrugs gaat wat ons betreft direct samen met goede voorlichting en voldoende toezicht, ook bij het gebruik van andere drugs. Dat betekent voor Amersfoort dat we voldoende plekken in de stad vinden om coffeeshops te realiseren. Daarbij kan gemeente Amersfoort meedoen met het experiment van wiet telen als de landelijke overheid de mogelijkheden daartoe geeft.

D66 wil dat de gemeenteraad meer inspraak krijgt in de afspraken in handhaving arrangementen over de inzet op lokale prioriteiten door de burgemeester, het OM en de politie. We willen dat de verschillende rollen van politie en gemeentelijke BOA’s in een handhaving arrangement worden vastgesteld en door de gemeenteraad bekrachtigd.

Wat D66 betreft verbetert het gevoel van sociale veiligheid in Amersfoort. We weigeren te accepteren dat vrouwen, LHBTI`ers of andere inwoners van Amersfoort zich onveilig voelen in de stad. D66 is zich ervan bewust dat niet alle incidenten leiden tot een aangifte, waardoor deze gevallen niet in de statistieken terecht komen en er een vertekend beeld ontstaat van het huidige niveau van sociale veiligheid in Amersfoort. Een mogelijke oplossing hiervoor is een laagdrempelig en eenvoudig meldpunt, waar ook eventuele doorverwijzing of hulp mogelijk is. We willen met verschillende partners nadenken over mogelijkheden voor het verbeteren van de sociale veiligheid, zeker daar waar de problematiek onder het aangifteniveau ligt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018