Steun ons en help Nederland vooruit

Werk maken van nieuwe banen

We willen dat maatregelen voor de arbeidsmarkt in regionaal verband worden afgesproken. Alleen door samen te werken kunnen we de kracht van de regio ten volle benutten. De gemeentegrenzen zijn voor werknemers en werkzoekenden niet van belang, het zou voor het aantrekken van nieuwe bedrijven niet uit moeten maken waar in de regio een bedrijf zich vestigt. We beschreven eerder de ontwikkelingen in de vraag naar werk die wij zien voor de komende jaren. Deze hebben gevolgen voor de positie van een werkzoekende op de arbeidsmarkt. Als er minder traditionele banen zijn, zullen we anders gaan denken over vaste salarissen en begrippen als maatschappelijke waarde. Want welke waarde levert iemand die zich inzet als mantelzorger, vrijwilliger, kunstenaar, voor zichzelf en vooral voor de ander en voor de maatschappij? Deze andere manier van naar inkomen en output kijken volgen we nauw in de landelijke discussie over bijvoorbeeld het basisinkomen en het experimenteren met de bijstand. We willen dat iedereen kan blijven meedoen, in betaald dan wel in (deels) onbetaald werk, en ongeacht welke afstand tot de arbeidsmarkt of beperking dan ook. Door betere begeleiding en minder regels en verplichtingen verwachten we dat mensen sneller aan een baan geholpen worden, waardoor eigenwaarde, welzijn en geluk positief beïnvloed worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018