Steun ons en help Nederland vooruit

Zorginnovatie stimuleren

Het Toekomstfonds Innovaties in Zorg & Welzijn dat op initiatief van D66 is gevormd, zal een belangrijke kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de zorg op maat. Daarmee kunnen goede technologische ideeën en initiatieven, van zowel de individuele zorgvragers, als van organisaties en bedrijven, gerealiseerd worden. We verwachten dat die technologische ontwikkelingen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verhogen van de kwaliteit, de doelmatigheid en effectiviteit van de zorg. De komende raadsperiode zullen we nauwlettend volgen welke initiatieven met dit geld worden gerealiseerd en bij positieve effecten om meer geld voor dit fonds vragen. Door zorg op afstand mogelijk te maken en het gebruik van slimme sensoren en slimme communicatie, kunnen we moderne oplossingen vinden voor maatschappelijke zorgproblemen. Hierbij waken we ervoor dat dit eenzaamheid in de hand werkt of persoonlijke aandacht tegenhoudt. Netwerken op het terrein van zorginnovatie, die willen experimenteren, bieden we de mogelijkheid tot ondersteuning.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018